Over Mij

Mijn naam is Astrid Huiskes en ik ben verzorgende IG in hart en nieren. Na vele jaren van zorg ervaring, besloot ik als zelfstandig ondernemner te gaan werken. Deze stap is voor mij een kersje op de taart. Al even lang ben ik flexibel inzetbaar in de avonduren op diverse locaties.

De doelgroepen waarmee ik heb gewerkt zijn divers, waaronder Somatische zorgvragers Psychogeriatrische zorgvragers Gehandicaptenzorg Thuiszorg clienten en de Kinderopvang.

De laatste jaren tot nu, ben ik voornamelijk werkzaam met P.G. zorgvragers in de Intramurale setting. Deze doelgroep past op dit moment goed bij mij, evenals de terminale zorg.

Bij mij staat de zorgvrager centraal, zorgen voor de oudere mens in een kwetsbare, en afhankelijke vorm zijn voor mij iedere keer weer de ultime uitdaging. De voldoening waarmee dat gepaard gaat blijft mooi, krachtig, en dynamisch.

Met vriendelijke groet

Astrid Huiskes Puik

Diensten

Somatische zorgvragers

De zorg voor een somatische zorgvrager, ofwel lichamelijke zorg, betreft een zorgvrager met lichamelijke klachten. Men is dan beperkt in het normale functioneren. De vormen van zorg die dan geboden wordt kunnen op verschillende manieren worden toegepast. Zoals volledige opname, revalidatie, of begeleiding bij wonen of dagbesteding.

Psychogeriatrische zorgvragers

De zorg voor een psychogeriatrische zorgvrager is gericht op het verzorgen van ouderen die lijden aan dementie en alzheimer, een hersenaandoening die als gevolg heeft dat het geestelijk functioneren van een persoon achteruit gaat. Die zorg kan bestaan uit 24 uurszorg of/en prive verpleging. Door deze vorm van zorg kan een definitieve opname in een verpleeghuis eventueel worden uitgesteld of in sommige gevallen voorkomen.

Thuiszorg clienten

Het verzorgen van mensen in hun eigen omgeving die verschillende ziektebeelden hebben, of beperkingen waarin ze ondersteund moeten worden en/of verzorgd. Deze manier van zorgverlenen is in mijn optiek de prettigste manier van zorgverlenen daar de zorg in de eigen omgeving wordt verleend.

Gehandicaptenzorg

Het verzorgen van deze doelgroep heb ik in het verleden een aantal maanden gedaan. Het betrof een kleine groep clienten met lichamelijke en verstandelijke beperkingen.

Kinderopvang

Ook met deze doelgroep heb ik in het verleden een aantal maanden gewerkt. Het betrof zowel dagopvang als buitenschoolse opvang

Contact